//Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek2020-04-08T08:51:21+00:00

Általános szerződési feltételek

 Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, mivel megrendelése leadásával egyidejűleg ezen feltételek a szerződés részévé válnak. Esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez.

1. Árajánlat

Az általunk adott Árajánlat részét képezi egy későbbi szállítási szerződésnek, de nem kötelez vásárlásra. Az árajánlat érvényességi ideje az Árajánlatban feltüntetett érvényességi idő (általában 30 nap). Amennyiben bármilyen bizonylatra lenne szükségük, kérjük megrendelés előtt jelezzék mert ezen dokumentumok költség képzőek lehetnek és némelyik csak a gyártótól szállítás előtt beszerezhető.

2. Szállítási szerződés
2.1. Megrendelés

A megrendelés leadásával a szállítási szerződés Felek között létrejön, amennyiben az a szerződéskötéshez szükséges lényeges feltételeket tartalmazza. A szállítási szerződésben (rendelés visszaigazolása megrendelőlappal) a Vevő adatait, az esetleges szállítási címet, az áruk megnevezését, valamint a nettó és bruttó árakat tüntetjük fel. Amennyiben a megrendelőlap megküldését követően Vevő arra 2 munkanapon belül nem tesz észrevételt, úgy annak adattartalmát elfogadottnak tekintjük, és az esetlegesen téves adatokból származó hátrányos következmények Vevő terhén maradnak. Megrendelést követően csak a teljes vételár 40%-ának kiegyenlítése után tudunk elállni a teljesítéstől.

2.2. Szállítási határidő

A szállítási határidő(k)re vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek, azok a beszállítók és a gyártók visszaigazolásain alapszanak, melyért a SAGA Kft. felelősséget nem vállal. A rendelés visszaigazolásban megadott határidőn belül, külön megállapodás hiányában, a részszállítások teljesítésének jogát fenntartjuk.

2.3. Teljesítés helye

2.3.1. Teljesítés helye: a SAGA Kft. székhelye,1103 Budapest, Gyömrői út 115.
2.3.2. A Vevő megrendelésben feltüntetett, vagy írásos megbízása alapján a teljesítési hely a Vevő által megadott cím, mely esetben a szállítás költsége Vevőt terheli. A helytelen címközlésből vagy késedelmes átvételből eredő mindenfajta többletköltség a Vevőt terheli. Amennyiben Vevő szállítást kér cím megadása nélkül, úgy a teljesítés helye megegyezik Vevő számlázási címével.

2.4. Szállítás

Vevő értesítésre az árut elszállítja, vagy elszállíttatja. Vevő saját szervezésében történő szállítás esetén a szállításból adódó kárveszély az árunak a Vevő érdekkörében eljáró fuvarozó számára történő átadásával a Vevőre száll át.

3. Fizetési módok és feltételek

3.1. Átutalás: a SAGA Kft által benyújtott számla alapján, a megrendeléskor rögzített határnapig. Kiszállítás esetén, a Vevő egyéb rendelkezése hiányában a számlát a küldeményhez csomagoljuk, így a küldemény átvételével a számla is kézbesítettnek minősül.

Ezen fizetési módot első vásárlás alkalmával nem tudjuk biztosítani, új vevők részére a lentebb részletezett fizetési módok elérhetők.

Halasztott fizetési feltételű számla kiegyenlítésének hiányában, a második felszólítást követően fizetési meghagyásos, vagy felszámolási eljárást kezdeményezünk, melynek során

a) annak minden költségét, 
b) a mindenkori, jogszabályok által biztosított késedelmi kamatot,
c) behajtási költségátalányt
érvényesítünk adóssal szemben.

3.2. Előre fizetés: Készpénzzel, vagy átutalással díjbekérő, ill. proforma számla alapján.

3.3. Utánvét: Kiszállítással rendelés esetén, a futárnak történő fizetés 500.000.- Ft összegig, készpénzzel vagy bankkártyával. Bankkártyás fizetés díja a bruttó összeg 1%-a. 

3.4. Készpénzfizetés: Az áru ellenértékének készpénzben történő kiegyenlítése a SAGA Kft. székhelyén történő átvételkor.

4. Számlázással kapcsolatos további feltételek

Amennyiben Vevő a számlát teljesítésigazolási bizonylattal kívánja befogadni, úgy ezen igényét előre köteles jelezni, és az általa kiállított és aláírt bizonylatot a SAGA Kft. részére a teljesítést követő 2 munkanapon belül megküldeni köteles. Ennek elmulasztása nem érinti sem a SAGA Kft. teljesítésének, sem számlája kiállításának dátumát, így a késedelmi kamat számításának kezdőnapját sem.

A SAGA Kft. kiállított számlái a saját adatai tekintetében a kiállításukkor hatályosak és érvényesek, a lentebb megadottakkal azonosak, ezen adatokról külön nyilatkozatot nem áll módunkban kiállítani, erre való kérelem, vagy hivatkozás szintén nem érinti sem a SAGA Kft. teljesítésének, sem számlája kiállításának dátumát, így a késedelmi kamat számításának kezdőnapját sem.

5. Tulajdonjog

A SAGA Kft. a leszállított áru tulajdonjogát annak ellenértékének teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig Vevő a leszállított árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és az átvett áru minden nemű károsodásáért Vevőt teljes felelősség terheli.

6. Jótállás

A jótállási idő gyártónként és termékenként változik, amennyiben az nincs feltüntetve, jellemzően 1 év. Mennyiségi és minőségi kifogások esetére a mindenkori, vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.

7. Vitás kérdések rendezése

A szerződéses jogviszonyból adódó vitás kérdések jogi rendezése tekintetében szerződő Felek kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét. Amennyiben Vevő a szállítási szerződéssel kapcsolatban 2 munkanapon belül írásban kifogással nem él, a szállítási szerződést elfogadottnak tekintjük. Jelen Általános Üzleti Feltételek egyes pontjainak a szállítási szerződésben történő módosítása nem jelenti automatikusan az összes többi pont módosítását vagy azok érvényességének megszűnését.

8. Áfa mentes vásárlás EU ügyfeleinknek

Cégünk rendelkezik közösségi adószámmal, így az Európai Unió tagállamain belüli vásárlóinknak – akár a határon túli magyar cégeknek – lehetősége nyílik arra, hogy vásárláskor nettó áron jussanak hozzá a termékhez, és az országuk adó szabályai szerint helyben adózzanak.

Az ÁFA mentes vásárlás abban az esetben lehetséges, ha a vásárló rendelkezik közösségi adószámmal, és a terméket külföldön használja, azt külföldre irányuló szállítólevéllel veszi át.

Amennyiben EU-s cég, például Szlovákiában, Romániában, Ausztriában letelepült vállalkozás vásárol, úgy cégünk EU-s számlát állít ki, amelynek 0%-os az áfa kulcsa, és ezt követően az adott tagállam adószabályai szerint van mód adót fizetni.

9. Alapfeltételek:

– A cég bélyegzője első vásárláskor mindenképpen szükséges.
– A cég alkalmazottja, vagy aláírási joggal rendelkező munkatársa szállítólevelet ír alá,
amellyel igazolja, hogy a termék külföldre kerül leszállításra.
– A cégnek rendelkeznie kell közösségi adószámmal, amelynek formátuma például SK-XXXXXXXX, azaz egy országkód, és a helyi adószám első nyolc karaktere.

A közösségi adószámmal vásárló ügyfeleket természetesen ugyanazok a jogok és szolgáltatások illetik meg, mint a bruttó árat kifizető ügyfeleket. A magyarországi vásárlás esetén a hazai garanciás jogszabályok érvényesek a vásárló állampolgárságától függetlenül.

A vásárlással a vevő elfogadja, hogy a magyar jótállási és szavatossági törvényekben foglalt jogok illetik meg.

10. Szerzői jog

Tilos a Saga Kereskedelmi Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez, vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Saga Kereskedelmi Kft. vagy a weboldalunk lejáratására. Az oldalain található egyes szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Saga Kereskedelmi Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Amennyiben bármilyen kérdése van, kérem írjon nekünk!

11. Kapcsolat:

Telephely,Értékestítés:
1103 Budpest Gyömrői út 115.
Telefon:+36-1-264-9144
E-mail:saga@sagakft.hu

Saga Kereskedelmi Kft.
Ipari automatikai rendszerek,Ipari automatikai alkatrészek,Ipari automatikai berendezések, szelepek, vezérlő-, mérő-, távadó- és egyéb berendezések.

Adószám: 10436411-2-42
Cégjegyzékszám
01-09-070537
Bankszámlaszámok:
HUF HU09 10200964-20216427-00000000
EUR BE06 9140 0555 9122

Tárhely szolgáltató: Netdoor Kft.
Telefon: +36 70 941 00 77
Székhely: 1054 Akadémia u. 14.
Weblap: serverkraft.hu
Posta: 1054 Akadémia u. 14.
E-mail: info@serverkraft.hu

Érvényes 2017.10.25-tól
Budapest
SAGA Kft.