Ha Ön már regisztrált, kérjük, jelentkezzen be közvetlenül itt

Szállítás
Ugyanazt a címet használja a szállításra, amit a számlázáshoz megadott
Szállítási cím hozzáadása/szerkesztése
Név Cikkszám Ár Mennyiség / Frissítés Kedvezmény Összesen
 
Termék árak összesen
HázhozszállításGLS Futárcégen keresztül szoktuk intézni a csomagok házhoz szállítását.
Pénztár 2. lépés

Kérjük, hogy válassza ki azt a szállítási módot, ami megfelel az Ön igényeinek: 
1500,00 Ft
 
Összesen:
1500,00 Ft
Megjegyzések és különleges kérések
Általános szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, mivel megrendelése leadásával egyidejűleg ezen feltételek a szerződés részévé válnak. Esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez.


1. Árajánlat

Az általunk adott Árajánlat részét képezi egy későbbi szállítási szerződésnek, de nem kötelez vásárlásra. Az árajánlat érvényességi ideje az Árajánlatban feltüntetett érvényességi idő (általában 15 nap).

2. Szállítási szerződés


2.1. Megrendelés

A megrendelés leadásával a szállítási szerződés Felek között létrejön, amennyiben az a szerződéskötéshez szükséges lényeges feltételeket tartalmazza. A szállítási szerződésben (rendelés visszaigazolása megrendelőlappal) a Vevő adatait, az esetleges szállítási címet, az áruk megnevezését, valamint a nettó és bruttó árakat tüntetjük fel. Amennyiben a megrendelőlap megküldését követően Vevő arra 2 munkanapon belül nem tesz észrevételt, úgy annak adattartalmát elfogadottnak tekintjük, és az esetlegesen téves adatokból származó hátrányos következmények Vevő terhén maradnak.

2.2. Szállítási határidő

A szállítási határidő(k)re vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek, azok a beszállítók és a gyártók visszaigazolásain alapszanak, melyért a SAGA Kft. felelősséget nem vállal. A rendelés visszaigazolásban megadott határidőn belül, külön megállapodás hiányában, a részszállítások teljesítésének jogát fenntartjuk.

2.3. Teljesítés helye

2.3.1. Teljesítés helye: a SAGA Kft. székhelye,1103 Budapest, Gyömrői út 115.
2.3.2. A Vevő megrendelésben feltüntetett, vagy írásos megbízása alapján a teljesítési hely a Vevő által megadott cím, mely esetben a szállítás költsége Vevőt terheli. A helytelen címközlésből vagy késedelmes átvételből eredő mindenfajta többletköltség a Vevőt terheli. Amennyiben Vevő szállítást kér cím megadása nélkül, úgy a teljesítés helye megegyezik Vevő számlázási címével.

2.4. Szállítás

Vevő értesítésre az árut elszállítja, vagy elszállíttatja. Vevő saját szervezésében történő szállítás esetén a szállításból adódó kárveszély az árunak a Vevő érdekkörében eljáró fuvarozó számára történő átadásával a Vevőre száll át.

3. Fizetési módok és feltételek


3.1. Átutalás: a SAGA Kft által benyújtott számla alapján, a megrendeléskor rögzített határnapig. Kiszállítás esetén, a Vevő egyéb rendelkezése hiányában a számlát a küldeményhez csomagoljuk, igy a küldemény átvételével a számla is kézbesítettnek minősül.

Ezen fizetési módot első vásárlás alkalmával nem tudjuk biztosítani, új vevők részére a lentebb részletezett fizetési módok elérhetők.

Halasztott fizetési feltételű számla kiegyenlítésének hiányában, a második felszólítást követően fizetési meghagyásos, vagy felszámolási eljárást kezdeményezünk, melynek során

a) annak minden költségét,
b) a mindenkori, jogszabályok által biztosított késedelmi kamatot,
c) behajtási költségátalányt
érvényesítünk adóssal szemben.


3.2. Előre fizetés: Készpénzzel, vagy átutalással díjbekérő, ill. proforma számla alapján.

3.3. Utánvét: Kiszállítással rendelés esetén, a futárnak történő fizetés 500.000.- Ft összegig, készpénzzel vagy bankkártyával. Bankkártyás fizetés díja a bruttó összeg 1%-a.

3.4. Készpénzfizetés: Az áru ellenértékének készpénzben történő kiegyenlítése a SAGA Kft. székhelyén történő átvételkor.

4. Számlázással kapcsolatos további feltételek


Amennyiben Vevő a számlát teljesítésigazolási bizonylattal kívánja befogadni, úgy ezen igényét előre köteles jelezni, és az általa kiállított és aláírt bizonylatot a SAGA Kft. részére a teljesítést követő 2 munkanapon belül megküldeni köteles. Ennek elmulasztása nem érinti sem a SAGA Kft. teljesítésének, sem számlája kiállításának dátumát, így a késedelmi kamat számításának kezdőnapját sem.

A SAGA Kft. kiállított számlái a saját adatai tekintetében a kiállításukkor hatályosak és érvényesek, a lentebb megadottakkal azonosak, ezen adatokról külön nyilatkozatot nem áll módunkban kiállítani, erre való kérelem, vagy hivatkozás szintén nem érinti sem a SAGA Kft. teljesítésének, sem számlája kiállításának dátumát, így a késedelmi kamat számításának kezdőnapját sem.

5. Tulajdonjog


A SAGA Kft. a leszállított áru tulajdonjogát annak ellenértékének teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig Vevő a leszállított árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és az átvett áru minden nemű károsodásáért Vevőt teljes felelősség terheli.

6. Jótállás


A jótállási idő gyártónként és termékenként változik, amennyiben az nincs feltüntetve, jellemzően 1 év. Mennyiségi és minőségi kifogások esetére a mindenkori, vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.

7. Vitás kérdések rendezése


A szerződéses jogviszonyból adódó vitás kérdések jogi rendezése tekintetében szerződő Felek kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét. Amennyiben Vevő a szállítási szerződéssel kapcsolatban 2 munkanapon belül írásban kifogással nem él, a szállítási szerződést elfogadottnak tekintjük. Jelen Általános Üzleti Feltételek egyes pontjainak a szállítási szerződésben történő módosítása nem jelenti automatikusan az összes többi pont módosítását vagy azok érvényességének megszűnését.

8. Adatvédelem


A Megrendelés elfogadásához az Ön, vagy cége számlázási adatai szükségesek, amelyeket ajánlatkéréskor de legkésőbb a megrendelés véglegesítésekor kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.

Az adatok kezelője: Postacím: Saga Kereskedelmi Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 115. Weboldal: www.ipariautomatika.com

Központi e-mail: saga[kukac]sagakft[pont]hu

A Saga Kereskedelmi Kft, havonta maximum 2-3 alkalommal, HÍRLEVÉL formában információt küld feliratkozott látogatóinak: - Aktuális programjairól - Akcióiról - Szolgáltatásainak esetleges változásáról

ADATOK MEGADÁSA és FELHASZNÁLÁSA: A megrendeléshez szükséges a teljes név és e-mail cím megadása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden kötelezettség mentes. A megadott adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez használható fel!

FELIRATKOZÁS: a teljes név és e-mail cím megadásával, egyértelmű hozzájárulását adja a rendszerbe való felvételét, azaz hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához.

LEIRATKOZÁS: a rendszer által küldött minden hírlevél láblécében, egy megadott url címre kattintva azonnal - külső beavatkozás nélkül - bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat a levél címzettje az adott levelezési listáról.

ADATVÉDELEM: Az oldal tulajdonosa tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár a weben keresztül, akár a kiadványokon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Amennyiben Ön úgy dönt: nem engedélyezi számunkra, hogy a megadott adatok alapján később is felvegyünk Önnel a kapcsolatot, kérését tiszteletben tarjuk.

Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:

Bármilyen más módon hozzánk kerülő egyéni adatot, amit annak tulajdonosa nem szándékosan közölt velünk, nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.

A részünkre önkéntesen / tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. (Előfizetői címet például csak kézbesítéshez vagy számlázáshoz, olvasói kérdőívet akkumulált formában statisztikához, vagy egyedileg esetleges sorsoláshoz stb.) Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább. Partneri, előfizetői vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

A hírlevél megrendeléshez megadott adatok tárolása, a Saga Kereskedelmi Kft bérelt szerverén/szerverein valósul meg!

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Saga Kereskedelmi Kft rendszere milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a jelen nyilatkozat alábbi pontjában ismertetett adatfeldolgozó elérhetőségein lehetséges.

Az adatfeldolgozást a Saga Kereskedelmi Kft végzi Üzlet és Postacím: Saga Kereskedelmi Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 115. Telefon:+36-1-264-9144 Központi e-mail cím: saga[kukac]sagakft[pont]hu weboldal: www.ipariautomatika.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved[kukac]obh[pont]hu

9. Áfa mentes vásárlás EU ügyfeleinknek


Cégünk rendelkezik közösségi adószámmal, így az Európai Unió tagállamain belüli vásárlóinknak - akár a határon túli magyar cégeknek - lehetősége nyílik arra, hogy vásárláskor nettó áron jussanak hozzá a termékhez, és az országuk adó szabályai szerint helyben adózzanak.

Az ÁFA mentes vásárlás abban az esetben lehetséges, ha a vásárló rendelkezik közösségi adószámmal, és a terméket külföldön használja, azt külföldre irányuló szállítólevéllel veszi át.

Amennyiben EU-s cég, például Szlovákiában, Romániában, Ausztriában letelepült vállalkozás vásárol, úgy cégünk EU-s számlát állít ki, amelynek 0%-os az áfa kulcsa, és ezt követően az adott tagállam adószabályai szerint van mód adót fizetni.

10. Alapfeltételek:


- A cég bélyegzője első vásárláskor mindenképpen szükséges.
- A cég alkalmazottja, vagy aláírási joggal rendelkező munkatársa szállítólevelet ír alá,
amellyel igazolja, hogy a termék külföldre kerül leszállításra.
- A cégnek rendelkeznie kell közösségi adószámmal, amelynek formátuma például SK-XXXXXXXX, azaz egy országkód, és a helyi adószám első nyolc karaktere.

A közösségi adószámmal vásárló ügyfeleket természetesen ugyanazok a jogok és szolgáltatások illetik meg, mint a bruttó árat kifizető ügyfeleket. A magyarországi vásárlás esetén a hazai garanciás jogszabályok érvényesek a vásárló állampolgárságától függetlenül.

A vásárlással a vevő elfogadja, hogy a magyar jótállási és szavatossági törvényekben foglalt jogok illetik meg.

11. Szerzői jog


Tilos a Saga Kereskedelmi Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez, vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Saga Kereskedelmi Kft. vagy a weboldalunk lejáratására. Az oldalain található egyes szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Saga Kereskedelmi Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

12. Privacy Policy


Az oldal látogatóiról adatokat gyűjt a web szerverünk, úgymint ip cím, böngésző típusa, beállításai, látogató országa/városa, előző látogatott oldal domain címe.

Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Amennyiben ezt nem szeretné, a böngészõje beállításaival ezt megakadályozhatja, ennek pontos módjáról kérem tájékozódjon a böngészõje súgójában.

Az adatok tárolásánál mindig a lehetõ legnagyobb biztonságot alkalmazzuk, hogy ezek harmadik személy, illetve illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

Amennyiben bármilyen kérdése van, kérem írjon nekünk!

13. Kapcsolat:


Telephely,Értékestítés:
1103 Budpest Gyömrői út 115.
Telefon:+36-1-264-9144
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Saga Kereskedelmi Kft.
Ipari automatikai rendszerek,Ipari automatikai alkatrészek,Ipari automatikai berendezések, szelepek, vezérlő-, mérő-, távadó- és egyéb berendezések.

Adószám: 10436411-2-42
Cégjegyzékszám
01-09-070537
Bankszámlaszámok:
HUF HU09 10200964-20216427-00000000
EUR HU97 10201006-60171595-00000000

Tárhely szolgáltató:Tárhely.Eu Kft.
Telefon:+36 1 789-2-789
Székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Weblap:www.tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érvényes 2017.10.25-tól
Budapest
SAGA Kft.